کد مطلب : 74470 تاریخ مطلب : 1400/06/10

حضور معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ري در جمع هيئت رئيسه اتاق اصناف

حضور معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ري در جمع هيئت رئيسه اتاق اصناف

حضور معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ري در جمع هيئت رئيسه اتاق اصناف و رؤساي اتحاديه هاي صنفي در محل ساختمان در حال ساخت اتاق اصناف شهرستان ري و اتحاديه هاي صنفي تحت پوشش به منظور بازديد از روند ساخت پروژه
نیمتا روزنامه های صبح کشور