کد مطلب : 74466 تاریخ مطلب : 1400/06/07

کشف 68 تن سيمان احتکارشده در ري

انبار يک واحد صنفي با موجودي 68 تن سيمان توسط بازرسان اتاق اصناف شهرستان ري خبر داد.

کشف 68 تن سيمان احتکارشده در ري

لطف الله ستاره رئيس اتاق اصناف شهرستان ري از کشف و شناسايي انبار يک واحد صنفي با موجودي 68 تن سيمان توسط بازرسان اتاق اصناف شهرستان ري خبر داد.

??با توجه به حضور کارشناس تعزيرات و تأييد بر احتکار انبار فوق، براي اين واحد پرونده تخلف تشکيل و براي بررسي به اداره تعزيرات حکومتي ارسال شده است.
نیمتا روزنامه های صبح کشور