کد مطلب : 74443 تاریخ مطلب : 1400/06/01

روز پزشک گرامي باد.

يکم شهريور؛ زادروز حکيم ابوعلي سينا و ‎روز پزشک فرخنده باد.

چو بيمار از شفا سرمست گردد
طبيب از فرط شادے مست گردد
خدا شافے و اين خود افتخارے است
?ه دستے با خدا همدست گردد

?? قلم و دستانتان شفابخش و مرهم مردمان باد.

?? يکم شهريور؛ زادروز حکيم ابوعلي سينا و ‎روز پزشک فرخنده باد.

?? روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري
نیمتا روزنامه های صبح کشور