کد مطلب : 73191 تاریخ مطلب : 1400/03/23

حمايت صنوف ري از کانديداتوري آيت الله رئيسي

دومين جلسه حمايتي صنوف شهرستان ري از کانديداتوري آيت الله رئيسي در ستاد مرکزي اين کانديدا در شهرستان ري با حضور جمعي از رؤساي اتحاديه ها برگزار شد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور