کد مطلب : 73190 تاریخ مطلب : 1400/03/23

فرماندار ري؛ مشارکت حداکثري در انتخابات اقتدار نظام و تقويت جمهوريت ايران را بهمراه دارد

حسين توکلي کِجاني فرماندار ويژه و رئيس هيأت اجرايي انتخابات شهرستان ري در جلسه توجيهي ششمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهرهاي شهرستان ري گفت: حضور افراد کارآمد در شوراي اسلامي موجب رشد و پويايي شهرها و روستاها ميشود و انتخاب افراد اصلح توسط مردم نيز در تحقق اين موضوع تاثير بسزايي دارد.

نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي در شهرستان ري وعده هاي خارج از اختيارات را به مردم ندهند تا اعتماد عمومي نسبت به شورا از بين نرود و عملکرد بايستي در اين نهاد به گونه اي باشد که مردم به شوراي اسلامي نگاه تخصصي داشته باشند.


بر اساس اصل ششم قانون اساسي امور کشور به اتکاي آراي مردم مي باشد که همواره اين موضوع مورد تاکيد مقام معظم رهبري و دولت است زيرا مشارکت حداکثري در انتخابات اقتدار نظام و تقويت جمهوريت ايران را بهمراه دارد.

همه بايد تلاش کنيم با رعايت قانونمداري و رقابت سالم در فضاي اخلاق مداري ضمن تشويق مردم به حضور در پاي صندوق هاي راي، مشارکت حداکثري در انتخابات 28 خردادماه در شهرستان ري محقق شود.
نیمتا روزنامه های صبح کشور