کد مطلب : 73188 تاریخ مطلب : 1400/03/23

پيام رييس اداره صمت شهرستان ري براي شرکت گسترده در انتخابات

هرکسي به نظام اسلامي اعتقاد دارد، در اين اعتقاد صادق است، شرکت در انتخابات را وظيفه خود مي داند.(مقام معظم رهبري)

دکتر احمدي رييس اداره صمت شهرستان ري در پيامي کارکنان ، توليدکنندگان ، مديران واحدهاي صنعتي و کارگران زحمتکش را به شرکت گسترده در انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر دعوت کرد.در اين پيام آمده است: ديدگان بدخواهان نظام خيره به صندوق راي است؛ آنان براي ورود به حريم امن ما خيز برداشته اند، اندک اهمال و سستي براي آنان مژده ي دست اندازي به خاک و ناموس ايراني است.برگزاري پرشور انتخابات و حضور همگاني مردم در پاي صندوق‌هاي رأي، تضمين کننده امنيت کشور خواهد بود زيرا دشمنان از پشتوانه مردمي نظام بيش از امکانات تسليحاتي آن هراس دارند.احمدي در اين پيام با تاکيد بر حضور پرشور و انتخاب خوب،از عموم مردم شريف شهرستان ري به ويژه صنعتگران،مديران واحدهاي صنعتي و کارگران زحمتکش دعوت کرد تا با حضور پرشور در انتخابات سرنوشت ساز رياست جمهوري و شوراي شهر در روز بيست و هشت خرداد ماه، زمينه ساز توسعه هر چه بيشتر کشور را فراهم کنند.

نیمتا روزنامه های صبح کشور