کد مطلب : 70102 تاریخ مطلب : 1400/02/18

رهبر انقلاب: ارتش صهيونيستي به ارتشي تبديل شده که ديگر رنگ پيروزي نخواهد ديد

اميد به پيروزي، امروز از هميشه بيشتر است؛ موازنه‌ي قوا به نفع فلسطيني‌ها بشدّت تغيير کرده است؛ دشمن صهيونيست سال به سال ضعيف‌تر شده است؛ ارتشش که خود را «ارتشي که هرگز شکست نميخورد» معرّفي مي‎کرد، امروز به ارتشي که «رنگ پيروزي را نخواهد ديد» تبديل شده است.

تلاش پيگير با کمک آمريکا براي عادي‌سازي با چند کشور عربي، خود نشانه‌ي ديگري از ضعف آن رژيم است؛ و البتّه اين هم کمکي به او نخواهد کرد. دَه‌ها سال پيش از اين با مصر رابطه برقرار کرد؛ از آن روز تاکنون رژيم صهيونيستي بسيار آسيب‌پذيرتر و ضعيف‌تر شده است.


با اين وصف، آيا رابطه با چند کشور ضعيف و حقير خواهد توانست به او کمک کند؟ البتّه آن کشورها هم از اين رابطه بهره نخواهند برد؛ دشمن صهيوني در مال يا خاک آنها تصرّف خواهد کرد و فساد و ناامني را در [ميان] آنها گسترش خواهد داد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور