کد مطلب : 69024 تاریخ مطلب : 1400/01/16

کسب رتبه برتر شهرستان ري در حوزه هاي مختلف در استان تهران

استاندار تهران گفت: طي ارزيابي صورت گرفته توسط استانداري تهران، فرمانداري ري در حوزه عملکرد سياسي، امنيتي، اقتصادي و اجتماعي در جايگاه برتر قرار دارد.

انوشيروان محسني بندپي استاندار تهران جايگاه فرمانداري ويژه شهرستان ري را درميان ساير فرمانداري‌هاي تابعه از نظر سياسي، امنيتي، اقتصادي و اجتماعي حائز رتبه «برتر» دانست و گفت: يکي از معيارهاي مهم در اين زمينه اشتغال است چرا که 4 سال پياپي مقام معظم رهبري موضوع توليد را مورد توجه قرار دادند و شهرستان ري پيش از اين تعداد اشتغال قابل توجهي را به ثبت رسانده است.
نیمتا روزنامه های صبح کشور