کد مطلب : 68999 تاریخ مطلب : 1399/12/13

هفتمين نشست کميته استان تهران فراکسيون اصناف مجلس شوراي اسلامي در اتاق اصناف شهرستان ري برگزار شد

ابراهيم درستي نماينده وزير صمت در اصناف کشور و عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران به همراه مجتبي توانگر و سيد علي يزدي خواه اعضاي کميته استان تهران فراکسيون اصناف مجلس شوراي اسلامي، صبح روز پنج شنبه 99/12/07 با حضور در اتاق اصناف شهرستان ري، با هيئت رئيسه اتاق اصناف و روساي اتحاديه هاي صنفي شهرسنان ري نشست برگزار نمودند

.

در اين نشست که با حضور موسي احمدي رئيس اداره صمت شهرستان ري برگزار شد، در خصوص بررسي مشکلات اتاق اصناف و اتحاديه هاي صنفي شهرستان ري در حوزه هاي مختلف از جمله، بيمه تامين اجتماعي، ماليات، آسيب هاي ناشي از کروناو ... بحث و تبادل نظر گرديد.

نشست کميته استان تهران فراکسيون اصناف مجلس با حضور ابراهيم درستي نماينده وزير صمت در اصناف کشور و عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عضو کميته استان تهران بصورت هفتگي برگزار ميگردد.
نیمتا روزنامه های صبح کشور