کد مطلب : 68998 تاریخ مطلب : 1399/12/13

مجتبي توانگر : اختصاص 7 هزار ميليارد تسهيلات براي صنوف در سال 1400

عضو فراکسيون اصناف و کميسيون اقتصادي مجلس گفت: در بودجه سال آينده حدود 7 هزار ميليارد تومان از محل تبصره 4 به وام‌ اصناف اختصاص يافته که بايد پيگيري لازم براي دريافت و استفاده از آن انجام شود.مجتبي توانگر عضو کميسيون اقتصادي مجلس در هفتمين نشست کميته استان تهران فراکسيون اصناف که به همراه سيد علي يزدي خواه ديگر عضو کميته و نماينده مردم تهران و ابراهيم درستي نماينده وزير صمت در اصناف کشور و عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران، روز پنج شنبه 99/012/07 با هيئت رئيسه اتاق اصناف و رؤساي اتحاديه هاي صنفي شهرستان ري برگزار گرديد، اظهار کرد: طي جلساتي که با نمايندگان صنوف و وزير صمت برگزار شده با پيگيري نمايندگان مصوب شد که در سال آينده ماليات براي اصناف و واحدهاي توليدي که کاهش سطح اشتغال ندارند به ميزان پنج واحد کاهش و از 25 درصد به 20 درصد برسد.

وي يا تأکيد بر لزوم توجه به گلايه هاي صنوف گفت: در بودجه سال آينده حدود 7 هزار ميليارد تومان از محل تبصره 4 به وام اصناف اختصاص يافته که بايد پيگيري لازم براي دريافت و استفاده از آن انجام شود.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: در فراکسيون اصناف با کمک صنوف ميتوان در موضوع صادرات محصولات واحدهاي توليدي صنفي هماهنگي و اقدامات لازم انجام شود.

توانگر با اشاره به موضوع مشاغل مزاحم و عوارض شهرداري بيان کرد: مکاتباتي در راستاي رسيدگي به موضوعات مشاغل مزاحم با اداره صمت انجام شده است که در اين زمينه بايد مباحث و موضوعات مختلف از طريق مکاتبات اداري پيگيري شود.

وي در ادامه تأکيد کرد: براي برطرف کردن مشکلات صنوف تلاش ميکنيم و در کميسيون اقتصادي به دنبال پيداکردن راهکارها و منابع جديد براي دريافت ماليات هستيم.
نیمتا روزنامه های صبح کشور