کد مطلب : 68991 تاریخ مطلب : 1399/12/09

درخواست رئيس اداره صمت ري از نمايندگان مجلس

رئيس اداره صمت شهرستان ري: مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند در راستاي توزيع کالاي اساسي و تخصيص کالاي تنظيم بازار بر اساس شاخص‌هاي جمعيتي و نياز منطقه ورود کرده و براي اختصاص درصد بيشتري از اين کالاها به شهرستان ري اقدام کنند.

صنوف مزاحم مستقر در شهرستان ري بايد تحت نظارت اتحاديه شهرستاني باشند

به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري موسي احمدي در نشست نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نماينده وزير صمت با هيئترئيسه اتاق اصناف شهرستان ري و رؤساي اتحاديههاي صنفي تحت پوشش با اشاره به نقش تأثيرگذار اصناف در جامعه اظهار داشت: اصناف در دوران قبل و بعد از انقلاب در تمامي جريانها پيشگام بودند و در يک سال اخير در راستاي مقابله با شيوع بيماري کرونا و تحريمهاي اقتصادي بهخوبي با دولت و مردم ايستادگي و همکاري کردند.

وي افزود: در حال حاضر به دليل فشارهاي فراواني که بر صنوف واردشده بايد به دغدغه و مشکلات آنها توجه کرد زيرا در شرايط مطلوب و مساعدي قرار ندارند و در شرايط فعلي با توجه به لزوم استفاده از تجربيات روساي اتحاديهها موضوع مديريت 2 دورهاي نيز نگراني و دغدغههاي بسياري در کشور ايجاد کرده است.

رئيس اداره صمت شهرستان ري در ادامه گفت: مجلس شوراي اسلامي ميتواند در راستاي توزيع کالاي اساسي و تخصيص کالاي تنظيم بازار بر اساس شاخصهاي جمعيتي و نياز منطقه ورود کرده و براي اختصاص درصد بيشتري از اين کالاها به شهرستان ري اقدام کنند.

احمدي تصريح کرد: در زمينه ساماندهي اصناف درخواست داريم موضوع استقرار صنوف مزاجم در شهرستان ري و لزوم رسيدگي به اين صنوف توسط اتحاديه شهرستاني مورد توجه قرار گيرد زيرا که در حال حاضر تعداد زيادي از صنوف مزاحم در منطقه فعاليت ميکنند و مشکلاتي را براي اين شهرستان ايجاد ميکنند تحت نظر اتحاديه شهر تهران قرار دارند.
نیمتا روزنامه های صبح کشور