کد مطلب : 68971 تاریخ مطلب : 1399/11/27

بازديد سرزده رئيس اداره صمت و رئيس اتاق اصناف شهرستان ري از نحوه ارائه خدمات اتحاديه ها


صبح امروز ستاره رئيس اتاق اصناف شهرستان ري و دکتر احمدي رئيس اداره صمت ري به صورت سرزده از روند خدمات رساني 3 اتحاديه صنفي تحت پوشش کباب و چلوکباب، اغذيه و قنادان بازديد کردند.

روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري

نیمتا روزنامه های صبح کشور