کد مطلب : 68871 تاریخ مطلب : 1399/10/21

تکريم ازخانواده شهيد پاشاپور و رزمنده مدافع حرم پورهنگ

توسط هئيت رئيسه اتاق اصناف و فرمانده بسيج حوزه شهداي اصناف شهررستان ري با حضور رئيس بنياد شهيد شهرستان ري

تکريم ازخانواده شهيد پاشاپور و رزمنده مدافع حرم پورهنگ توسط هئيت رئيسه اتاق اصناف و فرمانده بسيج حوزه شهداي اصناف شهررستان ريدر روز شنبه 20 دي ماه صورت گرفت.
نیمتا روزنامه های صبح کشور