کد مطلب : 68851 تاریخ مطلب : 1399/10/15

حضور خانواده شهيد وحيد زماني نيا در آئين اداي احترام صنوف شهرستان ري به مقام شهدا در حرم حضرت عبدالعظيم حسني (ع)

? حضور خانواده شهيد وحيد زماني نيا در آئين اداي احترام صنوف شهرستان ري به مقام شهدا در حرم حضرت عبدالعظيم حسني (ع)
نیمتا روزنامه های صبح کشور