کد مطلب : 65346 تاریخ مطلب : 1399/06/02

آغاز مرحله چهارم رزمايش همدلي و کمک مومنانه شهرستان ري

مرحله چهارم رزمايش همدلي و کمک مومنانه شهرستان ري با حضور حسين توکلي کجاني معاون استاندار تهران و فرماندار ويژه شهرستان ري و با مشارکت سپاه ناحيه عبدالعظيم الحسني(ع)، اتاق اصناف و اداره صمت شهرستان ري با تهيه بيش از 2500 پک و بسته کمکهاي معيشتي با اعتباري بالغ بر 5 ميليارد ريال آغاز شد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور