کد مطلب : 65344 تاریخ مطلب : 1399/06/02

روز خبرنگار مبارک باد

خبرنگاران طلايه داران جبهه آگاهي و چشم بينا و زبان گوياي مردم هستند

نیمتا روزنامه های صبح کشور