کد مطلب : 65342 تاریخ مطلب : 1399/06/02

توزيع ماسک رايگان توسط اتاق اصناف شهرستان ري

پخش ماسک رايگان و پوستر دهه ولايت بين کسبه و صنوف حسن آباد،کهريزک،باقر شهر توسط دفاتر نمايندگي اتاق اصناف

نیمتا روزنامه های صبح کشور