کد مطلب : 65341 تاریخ مطلب : 1399/06/02

عيد سعيد قربان

عيد قربان، عيد شرافت بنى آدم است و کرامت انسانى اش؛ جشن رها شدن از قيد پدرانى است که جان فرزند خويش را نذر قربان گاه ها مى کردند عيد سعيد قربان بر شما مبارک باد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور