کد مطلب : 65340 تاریخ مطلب : 1399/06/02

برگزاري جلسه بررسي و تعامل با صنوف و ادارات صمت و امور مالياتي شهرستان ري

جلسه بررسي و تعامل با صنوف و ادارات صمت و امور مالياتي با حضور حسين توکلي کجاني معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ري، معاون برنامه ريزي و توسعه فرمانداري ري و ساير مسئولين در محل فرمانداري ري برگزار شد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور