کد مطلب : 65333 تاریخ مطلب : 1399/06/02

پلمپ کارگاه غيرمجاز توليد زردچوبه و ادويه جات

در پي گزارش مردمي با دستور مقام محترم قضايي کارگاه غيرمجاز توليد زردچوبه و ادويه جات در گلحصار توسط بازرسين اتاق اصناف شهرستان ري پلمپ گرديد

نیمتا روزنامه های صبح کشور