کد مطلب : 65332 تاریخ مطلب : 1399/06/02

جلسه انجمن حمايت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان ري

جلسه انجمن حمايت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان ري با اتاق اصناف و اداره صمت به ميزباني انجمن در محل اداره صمت برگزار گرديد. در پايان جلسه هم رييس انجمن حمايت از اعضاي هييت رييسه اتاق اصناف تقدير و تشکر نمودند.

نیمتا روزنامه های صبح کشور