کد مطلب : 65319 تاریخ مطلب : 1399/06/01

مراسم تجليل ستاد کرونا از کسبه برتر بخش و شهر قلعه نو

حضور هييت رييسه اتاق اصناف در مراسم تجليل ستاد کرونا از کسبه برتر بخش و شهر قلعه نو

نیمتا روزنامه های صبح کشور