کد مطلب : 63846 تاریخ مطلب : 1399/03/03

عيد سعيد فطر مبارک باد

خدايا خروج از ماه مبارک رمضان را براي ما مقارن با خروج از تمامي گناهان قرار بده

نیمتا روزنامه های صبح کشور