کد مطلب : 63820 تاریخ مطلب : 1399/02/30

فلسطين آزاد خواهد شد

فلسطين متعلق به فلسطيني هاست و ادامه اشغال آن، ظلمي بزرگ ، تحمل ناپذير و خطري عمده براي صلح و امنيت جهاني است. امام خامنه اي

نیمتا روزنامه های صبح کشور