کد مطلب : 63817 تاریخ مطلب : 1399/02/29

افتتاح دفتر نمايندگي اتاق اصناف و حوزه مقاومت بسيج شهداي اصناف شهرستان ري در باقرشهر

افتتاح دفتر نمايندگي اتاق اصناف و حوزه مقاومت بسيج اصناف در باقرشهر با حضور دکتر احمدي رييس اداره صمت، دکتر بابايي بخشدار کهريزک ، سرهنگ آرزومندي فرمانده ناحيه روح الله (ره) ،سرهنگ حيدري جانشين ناحيه روح الله ، هييت رييسه اتاق اصناف و فرمانده حوزه بسيج شهداي اصناف و هييت مديره اتحاديه انبارهاي کالاي تجارتي و آهن فروشان شهرستان ري جهت تسهيل در امور جاري افتتاح گرديد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور