کد مطلب : 63801 تاریخ مطلب : 1399/02/28

ديدار از خانواده شهيد مدافع حرم ابوالفضل سرلک

ديدار رييس اتاق اصناف ، فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهداي اصناف و رييس اتحاديه آژانس وتاکسي سرويس شهرستان ري با خانواده شهيد مدافع حرم ابوالفضل سرلک از شهداي خانواده اصناف شهرستان ري

نیمتا روزنامه های صبح کشور