کد مطلب : 63789 تاریخ مطلب : 1399/02/24

افتتاح دفتر نمايندگي اتاق اصناف در بخش خاوران

اتاق اصناف شهرستان ري دفتر نمايندگي در بخش خاوران با حضور مهندس صبائي معاون محترم طرح و برنامه فرمانداري ، بخشدار خاوران و هيييت رييسه اتاق اصناف ، فرمانده حوزه بسيج شهداي اصناف و هييت مديره اتحاديه درودگران شهرستان ري جهت تسهيل در امور جاري اصناف بخش خاوران افتتاح نمود.

نیمتا روزنامه های صبح کشور