کد مطلب : 62792 تاریخ مطلب : 1399/02/23

جلسه هم انديشي هييت رييسه اتاق اصناف با مديران اجرايي 44 اتحاديه هاي صنفي شهرستان ري

جلسه هييت رييسه اتاق اصناف و فرمانده حوزه بسيج اصناف با حضور مديران اجرايي 44 اتحاديه صنفي در محل اتاق اصناف شهرستان ري برگزار گرديد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور