کد مطلب : 55857 تاریخ مطلب : 1399/02/16

اولين اجلاس سال 1399 اتاق اصناف شهرستان ري

اولين اجلاس اتاق اصناف شهرستان ري با رعايت پروتوکل هاي ستاد مبارزه با کرونا و با حضور روساي محترم اتحاديه هاي صنفي و فرمانده بسيج اصناف در محل اتاق اصناف شهرستان ري برگزار گرديد

نیمتا روزنامه های صبح کشور