کد مطلب : 43301 تاریخ مطلب : 1398/10/02

پنجمين اجلاس اتاق اصناف شهرستان ري

اجلاس اتاق اصناف با حضور روساي محترم اتحاديه هاي صنفي، رييس محترم اداره صنعت ،معدن و تجارت به همراه دبير محترم کميسيون و مسئول محترم حراست ، رييس محترم اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعي و معاونين محترمشان، رييس محترم شوراي اسلامي شهرستان ري در محل سالن جلسات اتاق اصناف شهرستان ري برگزار گرديد.

cc