کد مطلب : 43220 تاریخ مطلب : 1398/09/11

ديدار رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت و هيئت رئيسه اتاق اصناف از فرماندار شهرستان ري

ديدار رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت و هيئت رئيسه اتاق اصناف به همراه فرمانده بسيج اصناف ار دکتر توکلي معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ري