کد مطلب : 43219 تاریخ مطلب : 1398/09/11

معارفه آقاي نوفرستي دادستان محترم شهرستان ري

حضور هيئت رئيسه اتاق اصناف و دکتر احمدي رئيس اداره صنعت ، معدن و تجارت در جلسه توديع حجت السلام ملکوتي و معارفه آقاي نوفرستي در سالن فدک با حضور مسئولين ادارات