کد مطلب : 43203 تاریخ مطلب : 1398/09/04

جلسه هم انديشي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي با اتاق اصناف شهرستان ري

جلسه هم انديشي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي با اتاق اصناف در مورد فرهنگ ترويج کتاب خواني در محل اتاق اصناف شهرستان ري برگزار گرديد