کد مطلب : 43192 تاریخ مطلب : 1398/09/03

نظر به پيگيري هاي آقاي ابن علي رئيس اتاق اصناف شهرستان ري و جناب اقاي مهدي كريميان رئيس محترم اتحاديه كاميون داران شهرستان ري

نظر به پيگيري هاي آقاي ابن علي رئيس اتاق اصناف شهرستان ري و جناب اقاي مهدي كريميان رئيس محترم اتحاديه كاميون داران شهرستان ري پس از گذشت حدود پنج سال از مسدود شدن امكان صدور پروانه كسب سيار ،كاميون و ماشين الات راهسازي از مورخ 98/09/05 سامانه ثبت نام پروانه كسب سيار مجدد بازگشايي مي گردد.