کد مطلب : 43176 تاریخ مطلب : 1398/08/29

جلسه هم انديشي حوزه مقاومت بسيج شهداي اصناف شهرستان ري

جلسه هم انديشي با حضور فرمانده محترم پايگاه ها و روساي اتحاديه هاي صنفي در محل سالن جلسات اتاق اصناف شهرستان ري برگزار گرديد