کد مطلب : 43126 تاریخ مطلب : 1398/08/12

چهارمين جلسه کميسيون نظارت شهرستان ري

چهارمين جلسه کميسيون نظارت شهرستان ري با حضور تمامي اعضاء در تاريخ 12 آبان ماه در محل اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ري برگزار گرديد