کد مطلب : 43086 تاریخ مطلب : 1398/07/30

حضور اعضاي کميسيون فني و حل اختلاف اتاق اصناف

اعضاي کميسيون فني و حل اختلاف اتاق اصناف شهرستان ري امروز 30 مهر ماه نشستي جهت بررسي رسته هاي مورد اختلاف در محل اتاق اصناف برگزار نمودند

نیمتا روزنامه های صبح کشور