کد مطلب : 43072 تاریخ مطلب : 1398/07/23

برگزاري کلاس آموزش اداره تعزيرات حکومتي شهرستان ري

کلاس آموزشي اداره تعزيرات حکومتي با واحد بازرسي اداره صنعت ، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان ري به مدت سه روز از تاريخ 21 الي 23 مهرماه در محل اتاق اصناف شهرستان ري برگزار گرديد

نیمتا روزنامه های صبح کشور