کد مطلب : 42040 تاریخ مطلب : 1398/07/15

چهارمين اجلاس اتاق اصناف شهرستان ري در تاريخ 15 مهر ماه در محل اتاق اصناف شهرستان ري برگزار گرديد

چهارمين اجلاس اتاق اصناف شهرستان ري با حضور روساي محترم اتحاديه هاي صنفي، دکتر احمدي رئيس اداره صنعت ، معدن و تجارت ، آقاي حسن زاده دبير کميسيون نظارت و آقاي احمدي نژاد مسئول محترم حراست اداره صمت و آقاي افسري رئيس شعبه 5 اداره تعزيرات حکومتي شهرستان ري در محل سالن جلسات اتاق اصناف شهرستان ري برگزار گرديد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور