کد مطلب : 42012 تاریخ مطلب : 1398/07/08

نشست حلقه صالحين حوزه بسيج شهداي اصناف

نشست حلقه صالحين حوزه مقاومت بسيج شهداي اصناف در هفته دفاع مقدس با حضور کليه نيروها در حسنيه امام حسن (ع) ، ميدان فرمانداري برگزار گرديد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور