کد مطلب : 40696 تاریخ مطلب : 1398/04/11

روز صنعت ، معدن و تجارت

ديدار هيئت رئيسه اتاق اصناف از اداره صمت شهرستان ري به مناسبت روز صنعت ، معدن و تجارت

نیمتا روزنامه های صبح کشور