کد مطلب : 38308 تاریخ مطلب : 1398/02/10

برگزاري کلاس آموزش پيش نياز صدور و تمديد پروانه کسب مکاسب

اولين دوره کلاس آموزش پيش نياز صدور و تمديد پروانه کسب مکاسب در تاريخ 08 و 09 ارديبهشت ماه درسالن اجتماعات اداره تبلبغات اسلامي شهرستان ري برگزار گرديد

نیمتا روزنامه های صبح کشور