کد مطلب : 27591 تاریخ مطلب : 1397/04/11

برگزاري کلاس آموزش پيش نياز صدور و تمديد پروانه کسب مکاسب

دومين دوره کلاس آموزش پيش نياز صدور و تمديد پروانه کسب مکاسب در تاريخ 9 و 10 تير ماه در فرهنگسراي ولاء برگزار گرديد

نیمتا روزنامه های صبح کشور