کد مطلب : 24978 تاریخ مطلب : 1396/10/07

وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله عليها

وفات کريمه اهل بيت حضرت معصومه سلام الله عليها تسليت باد.

معصومه(سلام الله عليها) تفسير معصوميت است که روزگارى در مدينه طلوع کرد،
معصومه اقامت غربت است در روزگار غربت نگاه ها،
معصومه تفسير بلند تبعيت است از ولايت.
معصومه فلسفه شيدايى است و غزل ماندن و بودن،
معصومه نگين ايران است در شهر قم

و روز وفاتشروزتاريکي براي سرزمين قمبوده است، آسمانش، دل به هواي او بسته بود و خاکش،
به شوق قدم هاي او نفس ميکشيد؛ اما ناگهان موج حزن و اندوه،
در همه شهر جاري شد.
وفات فاطمه ي معصومه (سلام الله عليها) تسليت باد

نیمتا روزنامه های صبح کشور