کد مطلب : 20132 تاریخ مطلب : 1396/07/01

آغاز هفته دفاع مقدس گرامي باد

آغاز هفته دفاع مقدس گرامي باد

شهيدان از مي توحيد مستند ..

شهيدان سرخوش از جام الستند ..

نمردند و نمي ميرند هرگز ..

شهيدان زنده ي جاويد هستند ..

هفته دفاع مقدس گرامي باد

.

هزار هزار شور و شوق ..

لبان پر ز خنده ..

هزار هزار بسيجي ..

هزار هزار پرنده ..

هزار هزار پهلوون ..

هزار هزار همخونه ..

رفتند که ما بموني ..

مرفتند که دين بمونه ..

شهدا را ياد کنيم اگرچه با يک صلوات ..

نیمتا روزنامه های صبح کشور