کد مطلب : 17971 تاریخ مطلب : 1396/06/05

گراميداشت روز کارمند

مراسم تکريم از جايگاه کارمندان اتاق اصناف و اتحاديه هاي شهرستان ري به مناسبت بزرگداشت روز کارمند

در اين مراسم رياست محترم اتاق اصناف شهرستان ري جناب آقاي عباس حاج ابن علي ضمن تبريک روز کارمند از زحمات و تلاش هاي بيدريغ کارکنان اتاق اصناف و اتحاديه هاي تحت پوشش تشکر و قدر داني به عمل آوردند.

نیمتا روزنامه های صبح کشور