کد مطلب : 17888 تاریخ مطلب : 1396/05/23

شهادت پاسدار محسن حججي

پاسدار شهيد محسن حججي از پاسداران فداکار نيروي زميني سپاه به همرزمان شهيدش پيوست.

بسم رب شهدا و صديقين

شهدا دلاوراني هستند که حصار جهالت و گمراهي را دريدند و شعاع خورشيد هدايت را به دورترين نقاط عالم رساندند (مقام معظم رهبري).

بار ديگر شاهين شهادت بر شاخه هاي استوار سبز پوشي از قافله پاسداران مکتب سرخ عاشورا نشست.

پاسدار شهيد محسن حججي از پاسداران فداکار نيروي زميني سپاه ، شهيدي که گلوي او را همچون سرور و سالار شهيدان بريدند تا چهره مصمم و مقاومش را از ديدگان مردم جهان بپوشانند، به همرزمان شهيدش پيوست.

نیمتا روزنامه های صبح کشور