کد مطلب : 15654 تاریخ مطلب : 1396/04/07

هفتم تير روز شهادت آيةالله دكتر بهشتي و روز قوه قضائيه

قوه قضاييه به عنوان يکي از قواي سه گانه حاکم در جمهوري اسلامي ايران است که براي اعمال وظايف و اختيارات خود از ساختار خاصي برخوردار بوده و مسئوليت هاي مختلفي را نيز بر عهده دارد.

هفته قوه قضاييه حتي مسئوليت قضيه قضا از همه مسئوليت هايي كه در يك كشور هست بالاتر است براي اين كه قاضيان متصدي اموري هستند كه جان مردم ، مال مردم ، نواميس مردم در گرو كارهاي آنها و قضاوت آنهاست ." والقاضي علي شفير جهنم " بايد توجه كنند كه خداي نخواسته جاني به واسطه فتواي آنها و در قضاوت آنها بدون مجوز شرعي از بين نرود ، مالي ، حيثيتي ، آبرويي از بين نرود كه بسيار اهميت دارد اين مطلب.امام خميني (ره) جهت ارج نهادن به مقام والاي قضاء وقضاوت وتكريم ازمقام شامخ شهيد مظلوم آيةالله دكتربهشتي اوّلين مسئول دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران، بنا به پيشنهاد قوه قضائيه ، مبني بر نامگذاري هفته اوّل تيرماه به عنوان هفته قوه قضائيه ، اين پيشنهاد در تاريخ 1373/04/27در شوراي فرهنگي عمومي مطرح شد و به تصويب رسيد .

نیمتا روزنامه های صبح کشور