کد مطلب : 75636 تاریخ مطلب : 1402/03/02

برگزاري جلسه آموزشي و توجيهي مشاورين املاک شهر کهريزک

برگزاري جلسه آموزشي و توجيهي مشاورين املاک شهر کهريزک با هدف اشراف بر قوانين و مقررات مربوطه براي اتباع خارجي در مورخ 1402/03/02 با حضور بخشدار محترم کهريزک ، شهردار محترم کهريزک ، معاونت محترم قضايي دادگستري کهريزک ، رييس محترم اتاق اصناف شهرستان ري ، هييت مديره محترم اتحاديه صنف مشاورين املاک شهرستان ري و اعضاي صنف مذکور در محل شهرداري کهريزک
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور