کد مطلب : 75632 تاریخ مطلب : 1402/02/31

جلسه کميسيون هاي تشخيص و نرخ گذاري اتاق اصناف شهرستان ري برگزار شد

جلسه کميسيون هاي تشخيص و نرخ گذاري اتاق اصناف شهرستان ري برگزار شد
جلسه کميسيون تشخيص و نرخ گذاري اتاق اصناف شهرستان ري با حضور اعضاء در راستاي پيگيري و بررسي موضوعات، مسائل مرجوعه و درخواست هاي اتحاديه هاي صنفي روز يکشنبه 31 ارديبهشت ماه 1402 برگزار شد.
نیمتا روزنامه های صبح کشور